Jakie są choroby współistniejące z alkoholizmem?

Alkoholizm, choć sam w sobie jest śmiertelnym schorzeniem, pociąga za sobą wiele innych groźnych chorób. Współistnieją one ściśle z nadużywaniem alkoholu i są niezwykle groźne dla życia chorego. Osoba uzależniona często nie zdaje sobie z nich sprawy i dowiaduje się o ich istnieniu, kiedy są bardzo rozwinięte i zagrażają jej życiu.

Jednym z najczęstszych schorzeń współistniejących podczas nadużywania alkoholu jest uszkodzenie wątroby. W zależności od jego stopnia może obejmować jej stłuszczenie, zapalenie lub marskość. Ostatnie wymienione stadium zagraża bezpośrednio życiu chorego. Kolejnym skutkiem nadużywania alkoholu może być uszkodzenie mózgu. Nie możemy także zapominać o równie groźnej chorobie somatycznej tj. kardiomiopatii. Charakteryzuje się ona uszkodzeniem mięśnia sercowego spowodowanym długotrwałym spożywaniem alkoholu przez osobę chorą. Jest wynikiem wieloletniego nadużywania etanolu i rozwija się stopniowo. Chroniczne spożywanie alkoholu prowadzi też na przykład do zespołu Korsakowa upośledzającego zdolność pamiętania zdarzeń. Osoba uzależniona jest też często dotknięta przez depresję. Alkoholizm i obniżenie nastroju prowadzące do myśli samobójczych w wielu przypadkach idą w parze. Pojawiają się mniej więcej w tym samym czasie i są ze sobą ściśle powiązane, tworząc swoiste błędne koło.

Alkoholicy dotknięci są także napadami lęku. Jest on dużo bardziej nasilony niż u osoby zdrowej i często może rozwinąć się w chroniczne zaburzenia lękowe. Przybiera postać somatyczną (drżenie) lub tylko i wyłącznie psychiczną. Częstymi następstwami nasilonego poziomu lęku są ataki paniki. Są one często objawem istniejącym podczas trwania zespołu abstynencyjnego u osoby uzależnionej. Do szeregu objawów składowych można zaliczyć także bezsenność. Aby z nimi walczyć, niezbędne jest odtrucie chorego i powolna terapia mająca na celu nie tylko zniesienie objawów somatycznych, ale też długotrwałe utrzymanie abstynencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *