badanie kierowców zawodowych

Przebieg badania zawodowego kierowcy

Każdy, kto ma zamiar ubiegać się o prawo jazdy, musi posiadać orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne. Dotyczy to także tych, którzy mają zamiar wykorzystywać je w celach zarobkowych. W ich przypadku, powyższe badania należy powtarzać co parę lat. Według nowych zasad, zawodowy kierowca, który nie ukończył 60 lat, musi badać się co 5 lat. Wszyscy którzy są ponad tą granicą wiekową, są zobowiązani odwiedzać przychodnię i gabinet psychologa co 30 miesięcy. Te same przepisy wskazały stałą, niezmienną kwotę 200 zł na badania pierwsze i każde następne.

Badanie kierowców zawodowych, dzieli się na wstępne oraz okresowe. W skład wstępnych zalicza się: sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia, sprawności wzrokowej, badania neurologiczne głównie na szybkość reakcji, sprawności narządu słuchu, oraz specjalistyczne. W tym ostatnim sprawdza się poziom glukozy, EKG, widzenie po zmroku itp. Ten drugi typ z kolei bada to samo co pierwszy, z tym że jeśli nie ma wskazania, to pomijane jest badanie neurologiczne.

Ostatnie badanie kierowców zawodowych, to wizyta u psychologa. Standardowy przebieg takiego spotkania to krótki wywiad w czasie którego psycholog zbiera podstawowe dane o osobie, oraz badanie z użyciem narzędzi psychologicznych. Głównie sprawdzane są: zdolności intelektualne, także w zakresie inteligencji emocjonalnej, badanie osobowości, zachowania w sytuacjach trudnych. Głównym celem tego spotkania jest ustalenie, w jaki sposób w sytuacji wypadku zachowałby się kierowca. Do tego stosuje się kwestionariusze, ale oczywiście nie można polegać tylko na samopisach, dlatego wykorzystywane są także aparaty psychotechniczne. Wykorzystuje się je głównie do sprawdzenia szybkości reakcji, adekwatności, oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Badanie psychologiczne jest trochę trudniej zdać, ponieważ jest to strefa w której wszystko zależy od aktualnego stanu. Dlatego na badanie należy iść w dobrym stanie psychicznym, ale także fizycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *